Dự báo thời tiết Huyện Phú Lương - Thái Nguyên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.77 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
1.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
1.67 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
2.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
2.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
1.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
1.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
2.37 km/h

Thời tiết Huyện Phú Lương hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.4