Dự báo thời tiết Huyện Võ Nhai - Thái Nguyên 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 47 mm Gió: 2.15 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 22 mm Gió: 3.43 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 8 mm Gió: 1.97 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 82%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 15 mm Gió: 3.13 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 16 mm Gió: 2.99 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 27 mm Gió: 1.46 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 103 mm Gió: 2.25 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 25°/23° Lượng mưa: 50 mm Gió: 3.1 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.47 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.6 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 72%

Thời tiết Huyện Võ Nhai lúc này

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:34

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.92 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0