Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 30 ngày tới

Hôm nay

26°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.7°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.7°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.5°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.5°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.5°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.3°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.7°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.6°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.9°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.4°/37°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.5°/37.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

52%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.8°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.2°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.3°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.6°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.6°/27°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

181 mm

Mưa

5.54 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/29.6°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

68 mm

Mưa

5.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.5°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.1°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28°/36.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.8°/35.8°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.7°/32.3°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.1°/32.8°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Sông Công bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:42

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.49 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0