Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
2.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
2.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
1.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
1.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
1.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.75 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
4.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
1.44 km/h

Thời tiết Thành Phố Thái Nguyên hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0