Dự báo thời tiết Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:31 pm

Gió
3.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:31 pm

Gió
2.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:32 pm

Gió
2.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:32 pm

Gió
3.91 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:33 pm

Gió
4.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:33 pm

Gió
4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:33 pm

Gió
3.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
3.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
3.39 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
3.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
2.75 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
2.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
3.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
3.81 km/h

Thời tiết Huyện Hoằng Hóa hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.63 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0