Dự báo thời tiết Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 30 ngày tới

Hôm nay

27.5°/29°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.7°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

29°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.9°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.69 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.99 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.9°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.63 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.1°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.6°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.9°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.8°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.1°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.44 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.6°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.2°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.1 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.1°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

30°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.9°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.5°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.1°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.87 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.7°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

5.58 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Lang Chánh bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:38

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.133 km

wind

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0