Dự báo thời tiết Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa 30 ngày tới

Hôm nay

27.4°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

4.27 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

4.15 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.4°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.5°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.58 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.4°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.79 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.05 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.2°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.1°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.07 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.8°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.6°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.7°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.5°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.53 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.3°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.9°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.22 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.6°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.1°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.24 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.7°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

6.44 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.4°/28.9°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

129 mm

Mưa

9.07 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.1°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

8.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.3 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.6°/33.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.4°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.1°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.9°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Nga Sơn bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0