Dự báo thời tiết Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:29 pm

Gió
4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:30 pm

Gió
4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:30 pm

Gió
3.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:31 pm

Gió
2.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:31 pm

Gió
2.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:31 pm

Gió
2.4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:32 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:32 pm

Gió
2.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:33 pm

Gió
2.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:33 pm

Gió
3.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:33 pm

Gió
4.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
4.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
3.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
2.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
1.79 km/h

Thời tiết Huyện Thọ Xuân hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.25 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.04