Dự báo thời tiết Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa 30 ngày tới

Hôm nay

27.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.25 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

29.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.13 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.1°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.2°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.61 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.2°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.9°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

6.03 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.93 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.4°/32.7°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.21 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.3°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.52 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.8°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.47 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.1°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.4°/32.7°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.45 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.62 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.3°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

29°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Triệu Sơn bây giờ

mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.99 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0