Dự báo thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 30 ngày tới

Hôm nay

27.7°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.6°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.64 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.5°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.1°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.29 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.8°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.49 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.05 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.5°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.2°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.1°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.6°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.8 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.2°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.8 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.4 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.9°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.31 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.81 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.51 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.83 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.05 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.6°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.15 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.8°/29°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

4.68 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:38

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.26 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0