Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè - Tiền Giang 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
4.27 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
4.27 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
2.21 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
2.6 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
3.7 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.74 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
6.09 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
7.39 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
7.72 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
7.32 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
8.31 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
7.6 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
5.54 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
4.62 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
2.65 km/h

Thời tiết Huyện Cái Bè hôm nay

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0