Dự báo thời tiết Huyện Càng Long - Trà Vinh 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:11 pm

Gió
2.79 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:11 pm

Gió
5.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:11 pm

Gió
6.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
6.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
5.94 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
4.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
4.38 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
4.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.21 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
7.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
5.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
3.56 km/h

Thời tiết Huyện Càng Long hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.1 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.84