Dự báo thời tiết Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
5.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
4.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:12 pm

Gió
2.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
3.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
4.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
5.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
6.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
8.91 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
9.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
8.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
9.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
8.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
6.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
5.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
3.11 km/h

Thời tiết Huyện Tiểu Cần hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0