Dự báo thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang 30 ngày tới

Hôm nay

25.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.4°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.2°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.9°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.5°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

37 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26°/30°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.7°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.63 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.1°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.2°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.1°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.6°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.3°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.3°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.8°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.3°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.37 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.1°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.7°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.7°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.29 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.9°/32.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.5°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.36 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Hàm Yên bây giờ

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:45

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0