Dự báo thời tiết Huyện Na Hang - Tuyên Quang 30 ngày tới

Hôm nay

25.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.8°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.4°/30°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.7°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.6°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.3°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.7°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.9°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.2°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.4°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.4°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.6°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.7°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.1°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.4°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.2°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.3°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

0.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.8°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.49 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26°/33°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.5°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Na Hang bây giờ

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:45

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0