Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 42 mm Gió: 2.65 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.66 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 82%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.1 km/h Sáng/tối: 24°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 74%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 16 mm Gió: 2.87 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 16 mm Gió: 1.56 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 34 mm Gió: 2.21 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 83 mm Gió: 2.31 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 28 mm Gió: 2.6 km/h Sáng/tối: 24°/23°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 6 mm Gió: 2.39 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 2 mm Gió: 1.26 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 70%

Thời tiết Huyện Sơn Dương lúc này

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0