Dự báo thời tiết Huyện Yên Sơn - Tuyên Quang 30 ngày tới

Hôm nay

26.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.9°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.5°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.3°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.3°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

3.2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.2°/32.5°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

1.68 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.7°/31°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.4°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.2°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.41 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.3°/36.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

52%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.8°/37.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

52%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.4°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.1°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.32 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.3°/33.7°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.13 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.7°/32.6°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.5°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.5°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.9°/27.6°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

123 mm

Mưa

4.75 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.7°/27°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

105 mm

Mưa

4.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.2°/37.8°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.5°/33.9°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.8°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.7 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26°/33.6°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Yên Sơn bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:45

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0