Dự báo thời tiết Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:13 pm

Gió
4.5 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
4.39 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
2.16 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
2.41 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
3.78 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
4.99 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
6.18 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
7.71 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
8.15 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
7.69 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
8.51 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
7.83 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
5.44 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
4.63 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
2.47 km/h

Thời tiết Thị xã Bình Minh hôm nay

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.29 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0