Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Hôm nay

26.4°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.2°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.4°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.6°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.69 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.1°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.8°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.9°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.8°/31°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.67 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.2°/36.9°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.2°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.3°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.9°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.4°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/27.1°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

180 mm

Mưa

4.84 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.2°/29.7°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

70 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.9°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.2°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.9°/37.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.2°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.4°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Vĩnh Phúc bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:42

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.25 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0