Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
1.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
1.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.12 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
1.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
1.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
2.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.79 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
2.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
2.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
1.66 km/h

Thời tiết Huyện Lập Thạch hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.53 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0