Dự báo thời tiết Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Hôm nay

26.2°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26.7°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.7°/28.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.5°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.9°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.7°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.5°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.1°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.8°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.5°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.1°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.55 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26°/36.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.1°/37.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.9°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.6°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.1°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.5°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.1°/27.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

182 mm

Mưa

5.44 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.9°/29.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

70 mm

Mưa

5.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.6°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.7°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.1°/37.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.5°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.7 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.1°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Sông Lô bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:42

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.25 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0