Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Hôm nay

26.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.8°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.1°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.6°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.9°/32°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.2°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.3°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.9°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.9°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.5°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.2°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.7°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.6°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.8°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.5°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.6°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.8°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.4°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

27.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Phúc Yên bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0