Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Hôm nay

25.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.8°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.8°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.49 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.1°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

1.31 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.2°/32°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

1.25 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.25 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.3°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.4°/32.5°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

1.33 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.2°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.4°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.3°/32°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.44 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.12 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.4°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.38 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.6°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.5°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.9°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.8°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.7°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.7°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.2°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.6°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.9°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.42 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.55 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.3°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.1°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Yên Bái bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:45

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0