Dự báo thời tiết Huyện Mù Căng Chải - Yên Bái 30 ngày tới

Hôm nay

26°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.7°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

25°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.4°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.41 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.3°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.1°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.4°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

26 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.1°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.6°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.1°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.1°/36.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.7°/38°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.4°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.5°/34.4°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.9°/33°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.1°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.1°/29°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

132 mm

Mưa

4.68 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.4°/28.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

113 mm

Mưa

4.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.7°/36.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.4°/36.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.2°/37.5°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.4°/34.7°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.3°/32.2°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Mù Căng Chải bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:46

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.08 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0