Dự báo thời tiết Huyện Trấn Yên - Yên Bái 30 ngày tới

Hôm nay

26.4°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26.1°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

25.2°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.8°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.9°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.1°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.3°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

25 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.3°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

26 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.1°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.7°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.8°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.4°/36.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.6°/37.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.4°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.3°/34.9°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

1.67 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.6°/33.4°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.9°/31°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.4°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.6°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.6°/28.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

129 mm

Mưa

4.68 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.2°/28.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

114 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.7°/36.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.7°/36.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.1°/37.5°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.1°/35°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28°/32.9°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Trấn Yên bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:46

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0