Dự báo thời tiết Huyện Văn Chấn - Yên Bái 30 ngày tới

Hôm nay

27.9°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27°/36.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.6°/38.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.3°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.6°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.2°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.8°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.22 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.8°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/33°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.7°/37°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26°/27.2°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

3.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.63 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.8°/32.5°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

1.31 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.5°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.2°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.27 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.5°/33°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

27°/32.5°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

24.1°/34°

mưa vừa

mưa vừa

10 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

24.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

26.9°/27.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Văn Chấn bây giờ

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:43

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0