Dự báo thời tiết Huyện Yên Bình - Yên Bái 30 ngày tới

Hôm nay

26.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.7°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.4°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.5°/33°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.4°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

1.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.6°/32.5°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.4°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.4°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.1°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.1°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.69 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.1°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.6°/35.9°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.7°/35.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.5°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.2°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.4°/33.8°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.3°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

55 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.1°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.7°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.6°/31.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

69 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.6°/28°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

90 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Yên Bình bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:45

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.31 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0