Dự báo thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:36 pm

Gió
2.74 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:37 pm

Gió
2.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
2.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
0.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
0.74 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
1.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
1.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
1.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

Gió
2.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

Gió
2.25 km/h

Thời tiết Nghĩa Lộ hôm nay

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.41 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.03