35 °
C
Mặt trời mọc: 05:18
Mặt trời lặn: 18:45
mây đen u ám

mây đen u ám

Cảm giác như 42°
1.24 Km/h
997hPa
57%

Hôm nay

mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35.4°
 • Lượng mưa
  6.61 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.3%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/33.9°
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:45

Ngày mai

mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/34.1°
 • Lượng mưa
  15.19 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/30.4°
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:45