Dự báo thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 48 mm Gió: 3.25 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 30 mm Gió: 3.71 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 12 mm Gió: 3.5 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 3.57 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 4.01 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 75%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.01 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 87 mm Gió: 2.29 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 25°/24° Lượng mưa: 55 mm Gió: 3.83 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 15 mm Gió: 3.43 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.33 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 73%

Thời tiết Huyện Lục Nam lúc này

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:32

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.11 km/h

Điểm ngưng

29°

UV

0