Dự báo thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang 30 ngày tới

Hôm nay

26.5°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.6°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

4.3 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.6°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.52 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.9°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.2°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.4°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.3°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.1°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.6°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.38 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.7°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.2°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

30°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.44 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

30°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.44 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.4°/33.5°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.2°/32.6°

mưa vừa

mưa vừa

45 mm

Mưa

2.94 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.5°/32.3°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.9°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.4°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.2°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.5°/30°

mưa vừa

mưa vừa

47 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.6°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

63 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Lục Nam bây giờ

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:39

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.67 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0