Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 47 mm Gió: 2.52 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 19 mm Gió: 3.34 km/h Sáng/tối: 24°/24°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 5 mm Gió: 1.52 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 75%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 19 mm Gió: 2.17 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 23 mm Gió: 2.22 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 40 mm Gió: 1.39 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 129 mm Gió: 3.34 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 24°/22° Lượng mưa: 35 mm Gió: 3.11 km/h Sáng/tối: 23°/22°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 6 mm Gió: 2.46 km/h Sáng/tối: 22°/24°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.28 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 68%

Thời tiết Huyện Ba Bể lúc này

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:35

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0