Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn 30 ngày tới

Hôm nay

25.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

25.3°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

25°/28.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

25.9°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

25.9°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.6°/32.3°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.9°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.7°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.5°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.6°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.3°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.8°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.1°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.3°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.9°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.34 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.2°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.9°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.9°/26.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

145 mm

Mưa

5.73 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.6°/27.8°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

80 mm

Mưa

4.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.4°/33.4°

mưa vừa

mưa vừa

7 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.4°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.3°/37°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.3°/33.3°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

1.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.5°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.24 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Ba Bể bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:43

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.41 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0