33 °
C
Mặt trời mọc: 05:12
Mặt trời lặn: 18:41
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 40°
1.1 Km/h
1000hPa
63%

Hôm nay

mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/33.4°
 • Lượng mưa
  9.44 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/28.5°
 • wind
  Gió
  1.18 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:41

Ngày mai

mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/30°
 • Lượng mưa
  16.4 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/27.4°
 • wind
  Gió
  0.68 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:41