34 °
C
Mặt trời mọc: 05:13
Mặt trời lặn: 18:43
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°
2.34 Km/h
1000hPa
62%

Hôm nay

mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/34.6°
 • Lượng mưa
  6.91 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/33°
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:43

Ngày mai

mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • Lượng mưa
  8.28 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • wind
  Gió
  1.7 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:43