Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 30 ngày tới

Hôm nay

26.7°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.3°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.7°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.8°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.6°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.7°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.8°/35.8°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.43 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

25.4°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.81 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

25.8°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

25.9°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

25.4°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

25.1°/35°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

52%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.5°/35.5°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.4°/29°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

25.8°/27°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

25.5°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25.1°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.7°/29°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.5°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.2°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.1°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

26.5°/32.9°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

25.5°/33°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

24.3°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

24.7°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

26.9°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn bây giờ

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

99%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0