Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 48 mm Gió: 3.12 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 17 mm Gió: 2.84 km/h Sáng/tối: 24°/24°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 3 mm Gió: 1.82 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 75%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 22 mm Gió: 2.37 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 22 mm Gió: 2.52 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 40 mm Gió: 1.69 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 128 mm Gió: 3.04 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 24°/22° Lượng mưa: 38 mm Gió: 3.61 km/h Sáng/tối: 23°/22°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 8 mm Gió: 2.76 km/h Sáng/tối: 22°/24°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 2 mm Gió: 1.78 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 68%

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn lúc này

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:35

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0