Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
2.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
3.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
2.13 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
1.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
2.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
1.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.74 km/h

Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn hôm nay

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0