Dự báo thời tiết Bình Phước 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:28 am Mặt trời lặn: 6:09 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 22 mm Gió: 1.99 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:28 am Mặt trời lặn: 6:10 pm
Ngày/đêm: 33°/26° Lượng mưa: 14 mm Gió: 1.59 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 65%
Mặt trời mọc: 5:28 am Mặt trời lặn: 6:10 pm
Ngày/đêm: 33°/25° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.25 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 61%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:10 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 6 mm Gió: 1.83 km/h Sáng/tối: 27°/30°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 54%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:11 pm
Ngày/đêm: 33°/26° Lượng mưa: 13 mm Gió: 1.34 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 62%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:11 pm
Ngày/đêm: 32°/26° Lượng mưa: 14 mm Gió: 1.72 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 63%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:11 pm
Ngày/đêm: 32°/26° Lượng mưa: 9 mm Gió: 1.43 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 71%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:11 pm
Ngày/đêm: 33°/26° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.49 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 63%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:12 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 13 mm Gió: 1.86 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 76%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:12 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 7 mm Gió: 2.52 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 72%

Thời tiết Bình Phước lúc này

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:09

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.64 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0