Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Hôm nay

25.9°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

24.3°/27.5°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

24.8°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.06 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

25.8°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

25.7°/29°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

25.9°/27.5°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

24.5°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

24.8°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

24.9°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

24.8°/26.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

24.9°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

24.7°/27.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

24°/25.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

24.9°/27.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.94 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

24.2°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

24.7°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

25.9°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.3°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

25°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

25.4°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.7°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.6°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

25°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

25.8°/29°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

24.4°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

24.6°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

24.3°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

24.3°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

25.3°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Bình Phước bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:20

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.226 km

wind

Gió

1.45 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0