Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 30 mm Gió: 3.57 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 22 mm Gió: 3.18 km/h Sáng/tối: 22°/23°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 5 mm Gió: 1.65 km/h Sáng/tối: 22°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 74%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 20 mm Gió: 2.3 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 28 mm Gió: 2.44 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 51 mm Gió: 1.6 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 25°/23° Lượng mưa: 138 mm Gió: 2.78 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 23°/22° Lượng mưa: 32 mm Gió: 3.53 km/h Sáng/tối: 22°/22°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 7 mm Gió: 1.97 km/h Sáng/tối: 22°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 31°/24° Lượng mưa: 4 mm Gió: 1.72 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 65%

Thời tiết Huyện Bảo Lạc lúc này

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:35

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.27 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0