Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
2.57 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
2.68 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
1.45 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
1.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
1.64 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
1.2 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
2.68 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
2.53 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

Gió
1.57 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

Gió
1.42 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
1.66 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
1.1 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
1.26 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

Gió
1.66 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

Gió
2.03 km/h

Thời tiết Huyện Bảo Lạc hôm nay

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0