Dự báo thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 19 mm Gió: 3.24 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 32°/26° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.01 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 65%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 44 mm Gió: 2.24 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 31 mm Gió: 2.58 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.28 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/26° Lượng mưa: 26 mm Gió: 1.6 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/26° Lượng mưa: 53 mm Gió: 2.86 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 63 mm Gió: 2.18 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 26°/22° Lượng mưa: 49 mm Gió: 2.72 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 24°/21° Lượng mưa: 7 mm Gió: 3.62 km/h Sáng/tối: 20°/22°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 78%

Thời tiết Huyện Hà Quảng lúc này

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:33

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.03