Dự báo thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 15 ngày tới

mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:31 pm

Gió
2.25 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:31 pm

Gió
2.2 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:31 pm

Gió
2.02 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

Gió
2.63 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

Gió
2.04 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
2.2 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:33 pm

Gió
2.19 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:34 pm

Gió
2.03 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:34 pm

Gió
1.32 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
2.08 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
2.97 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
2.18 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
1.9 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
2.03 km/h
mây cụm . Cảm giác như 22°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
1.49 km/h

Thời tiết Huyện Hà Quảng hôm nay

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.72 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0