Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 15 ngày tới

mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
2.54 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:33 pm

Gió
2.01 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:34 pm

Gió
1.44 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:34 pm

Gió
1.98 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
1.78 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
1.2 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:35 pm

Gió
1.96 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
1.28 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

Gió
2.72 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
2.72 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
1.76 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:37 pm

Gió
1.52 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

Gió
1.24 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

Gió
1.46 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
2.05 km/h

Thời tiết Huyện Thạch An hôm nay

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.39 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.03