Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 30 ngày tới

Hôm nay

25.2°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.3°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

25.4°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27°/30°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.3°/28.2°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

3.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.9°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.2°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.8°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.8°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.55 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.5°/30°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.8°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.6°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.4°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.5°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.69 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

1.4 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.6°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.4°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

41 mm

Mưa

1.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.2°/28.9°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

132 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.9°/28.9°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

111 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.2°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25.6°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.7°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.9°/26.7°

mưa vừa

mưa vừa

75 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

24.2°/26°

mưa vừa

mưa vừa

68 mm

Mưa

3.25 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Thạch An bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:42

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.253 km

wind

Gió

0.8 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0