Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 31 mm Gió: 2.97 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 20 mm Gió: 3.28 km/h Sáng/tối: 22°/23°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 4 mm Gió: 1.45 km/h Sáng/tối: 22°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 74%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 21 mm Gió: 2.2 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 27 mm Gió: 2.44 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 50 mm Gió: 2.2 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 25°/23° Lượng mưa: 139 mm Gió: 3.48 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 23°/22° Lượng mưa: 29 mm Gió: 3.13 km/h Sáng/tối: 22°/22°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 5 mm Gió: 1.77 km/h Sáng/tối: 22°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 31°/24° Lượng mưa: 5 mm Gió: 1.82 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 65%

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng lúc này

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:35

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.5 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0