Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 30 ngày tới

Hôm nay

25.9°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

25.2°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

25.8°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.4°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

25.8°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.9°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

3.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.7°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.4°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.9°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

25.7°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

25.9°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.07 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.2°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.2°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.7°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.7°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

48%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.1°/36.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

47%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27°/32.9°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.5°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.6°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.51 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.6°/26.7°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

101 mm

Mưa

5.79 km/h

Gió

993 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.2°/26.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

66 mm

Mưa

4.55 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.3°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.4°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.9°/34.4°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.58 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.4°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

1.68 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.8°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.8°/31°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:42

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.41 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0