Dự báo thời tiết Đà Nẵng 15 ngày tới

mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:13 pm

Gió
4.23 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.23 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.47 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.21 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.72 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
2.62 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.59 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
3.59 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
3.52 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
3.39 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
3.75 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
1.84 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
4.29 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
5.07 km/h
mây thưa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

Gió
4.65 km/h

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0