Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Hôm nay

27°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.3°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.28 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.6°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.2°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.82 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.4°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.82 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.02 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.3°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.52 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28°/32.8°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.28 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.9°/31.7°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.6°/32.8°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.23 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.1°/33.7°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.1°/32°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.4°/31.1°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.75 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.8°/33.2°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.8°/34.2°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.41 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.7°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/32°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.54 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.2°/31°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.21 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.3°/32.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.21 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.7°/33°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.43 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.1°/35.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.4°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Đà Nẵng bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:22

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0